Konsulting i Strategia Digital

Przemyślane strategie digital
Przemyślane strategie digital poprzedzone wnikliwym procesem analiz. Na każdy etapie wdrożenia pomoc i doradztwo internetowe.

Konsulting internetowy

Strategia internetowa to bardzo ważny element globalnej strategii firmy, w którym kanały elektroniczne i media cyfrowe wspierają inne kanały komunikacji sprzedaży.

Strategia firmy to nic innego, jak plan działania (P. Kolter określa ją jako plan gry) dla firmy tworzony po to, żeby osiągnąć cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Stworzenie skutecznej strategii internetowej wymaga precyzyjnego określenia celów (KPI) oraz sposobu wykorzystania poszczególnych kanałów komunikacji internetowej w celu ich osiągnięcia.

Celami takimi mogą być np.

  • osiągnięcie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych - zysk netto, stopa zwrotu, poziom sprzedaży itd.;
  • osiągnięcie określonego udziału w rynku;
  • budowa wizerunku, poziom świadomości marki, rozpoznawalność marki;
  • liczba odwiedzin danej witryny lub ilość powracających użytkowników

Strategia digital

W ramach naszych działań wspomagamy naszych Klientów w opracowaniu strategii internetowej w ujęciu krótko i długo okresowym.

Opracowujemy i rekomendujemy najbardziej efektywne metod osiągnięcia założonych celów. Doradzamy w wybraniu najbardziej efektywnej drogi dotarcia do klienta końcowego.

Jednocześnie na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy działania zmierzające do osiągnięcia celów, doradzamy i monitorujemy efekty.

Wykorzystujemy najnowsze instrumenty działań IMC - zintegrowanej komunikacji marketingowej łączącej działania on line z działaniami off line w celu uzyskania jak największego współczynnika synergii przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów poszczególnych działań.