FB TW IG
Etapy strategii e-commerce

Konsulting,
strategia e-commerce

Działania zmierzające do zwiększenia
sprzedaży w sklepach internetowych.

Stretegia w internecie

Strategia internetowa to bardzo ważny element globalnej strategii firmy, w którym kanały elektroniczne i media cyfrowe wspierają inne kanały komunikacji sprzedaży.

Strategia firmy to nic innego, jak plan działania (P. Kolter określa ją jako plan gry) dla firmy tworzony po to, żeby osiągnąć cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Stworzenie skutecznej strategii internetowej wymaga precyzyjnego określenia celów (KPI) oraz sposobu wykorzystania poszczególnych kanałów komunikacji internetowej w celu ich osiągnięcia.

Celami takimi mogą być np.

 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych - zysk netto, stopa zwrotu, poziom sprzedaży itd.;
 • osiągnięcie określonego udziału w rynku;
 • budowa wizerunku, poziom świadomości marki, rozpoznawalność marki;
 • liczba odwiedzin danej witryny lub ilość powracających użytkowników
Strategia internetowa - wykres słupkowy
Nowa ścieżka zakupowa - Potencjalni klienci wchodzą na ścieżkę zakupową z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie niezależnie od etapu sprzedaży

Nasze kompetencje

Z powodzeniem obsługujemy projekty na rynku polskim, jak i transgranicznym. Nasze działania obejmują:

 • audyty i analizy bieżącej sytuacji
 • rekomendacje działań naprawczych
 • opracowanie strategii internetowej w ujęciu krótko i długo okresowym
 • właściwe zdefiniowanie KPI
 • opracowanie modeli e-commerce
 • opracowanie ścieżek pozyskania lead’ów i następnie przekształcenia ich w konwersję
 • monitorowanie prowadzonych działań oraz bieżące doradztwo

W naszych działaniach wykorzystujemy najnowsze instrumenty Customer Driven Marketingu.