Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatnoći odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Profabrica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biały Kamień 2/94, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Ms. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369412, NIP: 585-145- 76-18, REGON: 221122479, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, opłacony w całości.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w serwisie internetowym profabrica.pl zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Profabrica Sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu profabrica.pl jest Profabrica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Biały Kamień 2/94, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Ms. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369412, NIP: 585-145- 76-18, REGON: 221122479, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, opłacony

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

  1. W czasie przeglądania zawartości serwisu profabrica.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z serwisu profabrica.pl przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisu profabrica.pl, przeglądane treści.
  2. Samo przeglądanie zawartości serwisu profabrica.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
  3. Na stronach serwisu profabrica.pl zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika serwisu profabrica.pl.
  4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania serwisem profabrica.pl, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron serwisu profabrica.pl lub do personalizacji zawartości podstron ww. serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
    Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

Uprawnienia Użytkowników

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  2. Użytkownik serwisu profabrica.pl ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Profabrica Sp. z o.o. w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

Pliki cookies

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze Urzytkownika, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczka, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Serwis profabrica.pl używa cookies do zapamiętania informacji o swoich Użytkownikach, w celu uproszczenia lub umorzenia danych operacji.

Jak długo sa przechowywane dane w ciasteczkach?

Na stronach serwisu profabrica.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron serwisu internetowego profabrica.pl. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje ciasteczek używanych w serwisie profabrica.pl

  • Na stronach serwisu profabrica.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron serwisu internetowego profabrica.pl. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
  • Statystyczne i reklamowe - Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z serwisu profabrica.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie serwisu profabrica.pl lub np. w celu używania popularnego narzędzie Google Analytics.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze strony profabrica.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Profabrica Sp. z o.o. podmiotów trzecich takich, jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie Użytkownika. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z serwisu internetowego profabrica.pl.